Línies d’actuació

7. Pesca.
GENERAR DEBAT I AVALUAR LA SITUACIÓ DE LA PESCA MUNICIPAL I LES SEUES PROBLEMÀTIQUES ESPECÍFIQUES (MARÍTIMA, CONTINENTAL, AQÜICULTURA...).

ESTAT

Pendent Preparació En marxa