Línies d’actuació

7. Pesca.
VISIBILITZAR EL PAPER AMBIENTAL, CULTURAL I ECONÒMIC DE LA PESCA TRADICIONAL AL LLAC DE L'ALBUFERA I A LES COSTES DE LA CIUTAT.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa