Línies d’actuació

6. Infraestructures, Patrimoni i Serveis.
ELABORACIÓ D'UNA ESTRATÈGIA INTEGRAL, COORDINADA AMB MOBILITAT SOSTENIBLE, PER A LA GESTIÓ DEL TRÀNSIT PER CAMINS AGRÍCOLES I CAMINS RURALS I MANTENIMENT DE L'ACCESSIBILITAT I LA SEGURETAT VIÀRIA.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa