Línies d’actuació

6. Infraestructures, Patrimoni i Serveis.
GENERACIÓ D'UNA XARXA DE PUNTS DE SERVICIS O LOGÍSTICS PER A L'AGRICULTURA, COM ARA PUNTS DE CÀRREGA D'AIGUA PER A CISTERNES DE TRACTAMENTS, PUNTS PER A L'ELIMINACIÓ DELS SOBRANTS DE TRACTAMENTS, RECOLLIDA D'ENVASOS FITOSANITARIS, ELIMINACIÓ DE PLÀSTICS I RESIDUS AGRÍCOLES, GASOLI AGRÍCOLA...

ESTAT

Pendent Preparació En marxa