Línies d’actuació

6. Infraestructures, Patrimoni i Serveis.
TRANSICIÓ ECOLÒGICA DELS HORTS MUNICIPALS DE SOCIÒPOLIS I MILLORA DE LA GESTIÓ I L'OFERTA FORMATIVA.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa