Línies d’actuació

6. Infraestructures, Patrimoni i Serveis.
GENERACIÓ DE SISTEMÀTICA DE COORDINACIÓ AMB LA RESTA DE CONSELLS AGRARIS DE LA COMARCA DE L'HORTA.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa