Línies d’actuació

6. Infraestructures, Patrimoni i Serveis.
RACIONALITZACIÓ I INFORMATITZACIÓ DE LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL CAM.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa