Línies d’actuació

6. Infraestructures, Patrimoni i Serveis.
PLA DE FORMACIÓ A LA GUARDERIA RURAL PER A OPTIMITZAR ELS TREBALLS I EL CONTACTE AMB LES PERSONES QUE VIUEN I/O TREBALLEN A L'ESPAI RURAL MUNICIPAL (VIGILÀNCIA DEL PATRIMONI, ACTIVITATS, OBRES, CAMPANYES ESPECÍFIQUES...).

ESTAT

Pendent Preparació En marxa