Línies d’actuació

6. Infraestructures, Patrimoni i Serveis.
REVITALITZACIÓ I DINAMITZACIÓ DEL SERVICI DEL PÒSIT AGRARI COM A FIGURA DE CRÈDIT MUNICIPAL A L'AGRICULTURA I INTRODUCCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I SOCIALS.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa