Línies d’actuació

6. Infraestructures, Patrimoni i Serveis.
CAMPANYA DE DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ ALS POTENCIALS USUARIS I USUÀRIES DELS SERVICIS I RECURSOS QUE OFERIX EL CAM.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa