Línies d’actuació

6. Infraestructures, Patrimoni i Serveis.
GENERACIÓ DE CAMPANYES INFORMATIVES I SEGUIMENT DE L'ACOMPLIMENT DE LES NORMATIVES EN MATÈRIA D'ÚS DE PRODUCTES FITOSANITARIS.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa