Línies d’actuació

6. Infraestructures, Patrimoni i Serveis.
GESTIÓ DEL MANTENIMENT BÀSIC DELS CAMINS RURALS.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa