Línies d’actuació

6. Infraestructures, Patrimoni i Serveis.
ESTUDI DE POSSIBILITATS D'INTRODUCCIÓ DE CRITERIS DE BIOCONSTRUCCIÓ, MODELS TRADICIONALS I CONSTRUCCIÓ AMIGABLE PER A LA FAUNA, COM A FERRAMENTES D'IMPULS PER A LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI RURAL.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa