Línies d’actuació

6. Infraestructures, Patrimoni i Serveis.
ELABORACIÓ DE PROPOSTES SOBRE USOS TERCIARIS DEL PATRIMONI RURAL COMPATIBLES I COMPLEMENTARIS AMB L'ACTIVITAT AGRÀRIA.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa