Línies d’actuació

6. Infraestructures, Patrimoni i Serveis.
ELABORACIÓ D'ESTUDI I PROPOSTES PER A LA PRESERVACIÓ, MANTENIMENT I GESTIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES I PATRIMONI RURAL (CAMINS, SENDES, SÉQUIES, FONTS, POUS, ETC.).
  • ELABORACIÓ I ACTUALITZACIÓ DELS CATÀLEGS DEL PATRIMONI RURAL.
  • Contracte per a l’elaboració de proposta amb la fundació Assut.
  • Coordinació amb la regidoria de Patrimoni.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa

Projecció a futur: Establiment de protocols per a l’actualització, vigilància i proposta de millora del PR.