Línies d’actuació

6. Infraestructures, Patrimoni i Serveis.
GESTIÓ DE LES ALGUES I L'ARENA DE LES PLATGES COM A ESMENA I SUBSTRAT PER AL CULTIU.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa