Línies d’actuació

6. Infraestructures, Patrimoni i Serveis.
AVALUAR LES POSSIBILITATS I FOMENTAR L'ÚS DE L'AIGUA REGENERADA EN L'AGRICULTURA.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa

Economia circular agrícola

L’economia circular és un concepte econòmic que s’inclou en el marc del desenvolupament sostenible i que té com a objectiu la producció agrícola al temps que es reduix el consum i deixalla de matèries primeres, aigua i fonts d’energia.

Tots els residus es convertixen en subproductes, de manera que es transformen en la base d’un nou cicle de la matèria, amb menor consum d’energia, major eficiència i menors emissions de gasos d’efecte hivernacle.

L’objectiu es, no només actuar sobre el canvi climàtic i el medi ambient, si no, al mateix temps, impulsar la creació de llocs de treball i el creiximent econòmic.

El principi d’economia circular agrícola s’aplica de manera transversal a totes les línies d’actuació del Pla d’Acció Integral per a la Promoció de l’Activitat i l’Espai Agrícola Municipal (PAIPATA).

En quant als residus, a la ciutat de València hi ha una tradició des de fa més de 200 anys en el sistema organitzat dels propis agricultors (Agricultors de la Vega) que replegaven els residus per a dur-los a les seues explotacions, compostar i emprar-lo com a adob per al camp. Hui en dia eixa economia circular que representava esta activitat s’ha perdut. A les dos plantes de compostatge que hi ha a la ciutat, per no fer la separació en origen, el producte que es produix no es pot considerar compost i per tant no es pot utilitzar en l’agricultura.

Volem que el llaurador tinga disponible un recurs com és la pròpia matèria orgànica que genera la ciutat per a la fertilització dels seus camps.  Si alguna cosa s’està aconseguint al respecte es perquè l’Ajuntament de València ha posat en marxa la fracció orgànica, un projecte pilot que pretén la replega de residus orgànics i el seu tractament per a crear un compost de qualitat que es puga emprar com fertilitzant substitutiu dels productes químics.

A Mercavalència també s’ha posat en marxa un projecte pilot de compostatge on es mescla la palla de l’arròs amb les fruites i verdures que els majoristes destrien o amb el fem que produixen els animals camí al escorxador, que mesclat amb palla d’arròs es convertix en fem que poden emprar els llauradors de la Tira de Comptar a l’Horta o inclús poden ser utilitzats com a fertilitzant natural als jardins de la ciutat.

També s’està treballant per a reutilitzar el residu plàstic que empren els agricultors com a mantes tèrmiques, biodesinfecció, etc. Els agricultors reclamaven un lloc on poder dipositar totes estes deixalles plàstiques. Ara hi ha una empresa que agafa eixos plàstics i mesclant-los amb la palla de l’arròs crea mobiliari urbà.

La palla de l’arròs ha sigut un dels residus històrics de València i des que es va prohibir la seua crema s’està tractant de buscar alternatives per a la seua reutilització. S’està duent a terme un projecte de cultiu de bolets a partir de la palla de l’arròs que s’està incubant des de l’Agro-Lab* i també hi ha un projecte que utilitza este material per a encoixinar els arbres escampant la palla per baix de la tira d’arbres, just on està la goma del reg per degoteig. La palla de l’arròs evita la seua evaporació, estalvia aigua i evita la proliferació de brosses.

Totes estes iniciatives tenen com a objectiu la reutilització de residus i excedents produir  de manera sostenible. Enles accions d’economia circular no només estan plantejades accions amb  la transformació de subproductes o residus. També l’estalvi de recursos forma part d’esta política transversal de l’Ajuntament.

Es el cas de la racionalització de l’ús de l’aigua que s’està promovent en la jurisdicció de reg dels Francs, marjals i extremals*

L’agricultura té una funció mediambiental, fixa els gasos d’efecte hivernacle i els transforma en oxigen. Si després amb la crema de residus tornem a generar gasos perdem tot el que l’agricultura està fent per la sostenibilitat mediambiental. L’obligació de la administració és facilitar les coses per a que açò no passe. L’horta no només és un rebost per a la ciutat, també és un pulmó.

El benefici social de aplicar l’economia circular agrícola és important perquè primerament serem capaços de reduir el volum de residus que produïm i podrem posar solució a problemes com els gasos d’efecte hivernacle o els residus orgànics de la ciutat, i tot açò revertirà poc a poc en un entorn més saludable, equilibrat, al mateix temps que genera riquesa per a tots. L’economia circular agrícola és beneficiosa no només per a la part rural del municipi sinó que també ho és per a la urbana.