Línies d’actuació

6. Infraestructures, Patrimoni i Serveis.
PROMOURE L'US EFICIENT I RESPONSABLE DE L'AIGUA

ESTAT

Pendent Preparació En marxa