Línies d’actuació

6. Infraestructures, Patrimoni i Serveis.
REVISIÓ, RENOVACIÓ I MILLORA DE LA XARXA DE REG DE FRANCS, MARJALS I EXTREMALS.(PRIORITÀRIA).

ESTAT

Pendent Preparació En marxa

Francs, Marjals i Extremals

La Jurisdicció de Francs, Marjals i Extremals és una institució municipal que regula la infraestructura de reg en un tram d’Horta sobre el que històricament té drets l’Ajuntament de València.

El seu origen es remunta al 1386 quan el Rei Pere II de València va concedir el privilegi a l’Ajuntament per tal de que les terres ermes, pantanoses i marjals dels voltants de Russafa i fins a Catarroja es recuperaren per al cultiu, ja que estaven abandonades i eren focus d’insalubritat.

S’anomenen sèquies de francs marjals i extremals totes les que, dins del terme municipal de València, donen reg a terres no incloses en el cens de cap de les comunitats de la Vega de València. Per tant son alienes a la jurisdicció del Tribunal de les Aigües.

Com que les últimes ordenances d’esta jurisdicció municipal són de 1931, La Regidoria d’Agricultura, Horta i Pobles està fent una diagnosi per tal de vore com millorar les infraestructures de reg i també renovar les normes i sancions que han quedat totalment obsoletes.

La zona més deteriorada es la que ha quedat al sud de la V-30, la zona d’horta que hi ha al voltant de la Carrera de la Font d’En Corts. Són aproximadament unes 100 hectàrees de cultiu de l’horta  amb les seues respectives sèquies. En estos moments és la zona d’actuació prioritària pel seu estat de degradació.

Recuperar les infraestructures de reg d’eixa zona suposaria millorar el servici d’aigües de reg d’eixes terres amb el benefici corresponent per als agricultors que allí queden.

Un dels projectes per a esta demarcació és la creació, junt amb les entitats públiques competents, d’un aljub en el pas inferior de la rotonda dels Hams per a aprofitar la poca aigua que arriba de la sèquia de Favara i que de nit es perd. Amb este aljub es podrà acumular l’aigua i injectar-la a la sèquia de Faviana per a que obtinga més cabdal i que la zona compte amb major quantitat d’aigua de reg.

També s’està treballant en l’actualització de les ordenances per tal d’organitzar el regim sancionador i el dret procedimental. Un dels objectius es que torne la figura dels guardes per a controlar l’ordre intern de les sèquies. Els últims guardes es van jubilar en els anys 90.

Una volta s’inicien estos projectes d’inversió com l’aljub, les noves canalitzacions i la posada al dia de les ordenances, es podran anar abordant altres temes, com la creació d’un espai d’interlocució per a tots els usuaris dels Francs, marjals i extremals, per a posar en comú problemàtiques i solucions.

Als Francas, marjals i extremals també cal en un futur  recuperar el  patrimoni etnològic, com els mollons que determinen el final de sèquia i principi d’extremals, o senyalar els assarbs i alguna sènia que puga quedar, al mateix temps que es recupera la toponímia per a poder tindre enregistrats tots els noms històrics de les nostres sèquies.

Quan els primers projectes estiguen en funcionament es podrà garantir el desenvolupament d’una agricultura professional, es podrà garantir un ordre intern i un espai d’interlocució on, entre altres coses, es podrà fiscalitzar a nivell públic a l’administració que és la administra la històrica jurisdicció de reg dels Francs, marjals i extremals de l’Horta de València.