Línies d’actuació

5. Planificació Territorial.
VIGILÀNCIA I SEGURETAT EN EL CAMP.
  • Coordinació amb les diverses administracions, servicis i organismes amb competències en la vigilància i la seguretat en el camp (guarderia rural, policia local, agents mediambientals, Guàrdia Civil...).

ESTAT

Pendent Preparació En marxa