Línies d’actuació

5. Planificació Territorial.
CREACIÓ D'UN PARC AGRÍCOLA D'ABAST COMARCAL.
  • Col·laboració per a la creació d'un parc agrícola, o figura de protecció i gestió equivalent, d'abast comarcal.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa