Línies d’actuació

5. Planificació Territorial.
PLA D'ACCIÓ TERRITORIAL DE L'HORTA I LLEI DE PROTECCIÓ DE L'HORTA.
  • Col·laboració per a la revisió i aprovació del Pla d'Acció Territorial de l'Horta i d'una llei de protecció de l'horta.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa