Línies d’actuació

4. Promoció de l’Activitat Agrària Responsable.
INTRODUCCIÓ DE BONES PRÀCTIQUES ALIMENTÀRIES EN TOTS ELS ACTES PÚBLICS I PROTOCOL·LARIS MUNICIPALS.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa