Línies d’actuació

4. Promoció de l’Activitat Agrària Responsable.
ACOMPNYAMENT DE PROCESOS EN LA RESTAURACIÓ COL·LECTIVA MUNICIPAL.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa