Línies d’actuació

4. Promoció de l’Activitat Agrària Responsable.
INTRODUCCIÓ DE CRITERIS DE RESPONSABILITAT AMBIENTAL I SOCIAL EN LA LICITACIÓ I CONTRACTACIÓ MUNICIPAL.
  • Redacció PPT menjadors Casals d’Esplai.
  • Procés amb col·legis de gestió municipal.
  • Contracte amb VSF Justícia Alimentària Global.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa

Projecció a futur: Jornades específiques amb INNDEA per interlocutar amb el sector professional i comunicar a la societat.