Línies d’actuació

4. Promoció de l’Activitat Agrària Responsable.
DIAGNOSI I REDACCIÓ DE PROPOSTES SOBRE COMPRA PÚBLICA I LA RESTAURACIÓ COL·LECTIVA MUNICIPAL.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa