Línies d’actuació

4. Promoció de l’Activitat Agrària Responsable.
PROMOCIÓ DE L'AGRICULTURA ECOLÒGICA.
  • Promoció de l'agricultura ecològica, o altres models de gestió amb criteris ambientals, de manera transversal en totes les accions de la Regidoria i amb altres accions específiques de coordinació amb altres administracions (minoració de les taxes o altres ajudes per al foment d'inscripció en el CAECV per a la producció xicoteta, campanyes de promoció del consum, etc.). (Prioritària)

ESTAT

Pendent Preparació En marxa