Línies d’actuació

3. Millora de la Rendibilitat.
COL·LABORACIÓ EN L'EDICIÓ D'UNA GUIA O LLIBRE BLANC DELS OBRADORS POLIVALENTS D'ÚS COL·LECTIU.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa