Línies d’actuació

3. Millora de la Rendibilitat.
ADAPTACIÓ A LES ESPECIFICITATS DE LA TRANSFORMACIÓ I ELABORACIÓ XICOTETA DELS TRÀMITS ADMINISTRATIUS PER A L'OBTENCIÓ DE LLICÈNCIES I PERMISOS.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa