Línies d’actuació

3. Millora de la Rendibilitat.
TREBALL PER A L’ELIMINACIÓ DE BARRERES NORMATIVES ALS CCC.
  • Grup de treball amb la plataforma Sob Al PV. Treball de modificació de les Ordenances municipals que regulen els mercats municipals i la VNS.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa

Projecció a futur: Canvi normatiu supramunicipal i local.