Línies d’actuació

3. Millora de la Rendibilitat.
FORMALITZACIÓ D'ACORDS AMB LES DO PER A POTENCIAR ELS NOSTRES CULTIUS MÉS CARACTERÍSTICS.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa