Línies d’actuació

3. Millora de la Rendibilitat.
INVESTIGAR POSSIBLES BENEFICIS I PERJUDICIS PER AL LLAURADOR DELS USOS LÚDICS I TURÍSTICS.
  • Investigar la potencialitat dels usos lúdics i turístics com a generadors de beneficis per a l'agricultura i preveure possibles perjudicis.
  • Contracte per a l’estudi d’alternatives amb la fundació Assut.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa

Projecció a futur: Elaboració de proposta per a l’àmbit del PATH