Línies d’actuació

3. Millora de la Rendibilitat.
PROMOCIONAR LES VARIETATS TRADICIONALS/LOCALS COM A RECURS.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa