Línies d’actuació

3. Millora de la Rendibilitat.
PRIORITZAR ELS CANALS D'EXPORTACIÓ MENYS CONTAMINANTS, COM ARA ELS FERROVIARIS.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa