Línies d’actuació

2. Afavorir la governança del Sistema Alimentari Municipal
OBSERVATORI CIUTADÀ DE L’HORTA
  • Suport de noves iniciatives i canvi de model.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa

És una ferramenta de participació ciutadana que consistix en l’arreplega de dades d’elements del territori de l’horta de manera col·laborativa per a donar a conèixer les seues necessitats. Esta presa de dades permet tindre una visió del seu estat que ajudarà a fer anàlisis, dissenyar estratègies, campanyes i iniciatives de defensa del territori vinculades a les diferents àrees que l’afecten: agricultura i biodiversitat, aigua (gestió i reg), patrimoni (arquitectònic, hidràulic…), planejament urbanístic, paisatge i patrimoni immaterial (toponímia, tradicions).

A més, l’observació i mapeig dels elements i les activitats presents al paisatge de l’Horta contribueixen a millorar el reconeixement del patrimoni per part de les persones involucrades en el projecte, com a primer pas per tal de garantir una defensa del territori.

http://observatori.perlhorta.info/