Línies d’actuació

2. Afavorir la governança del Sistema Alimentari Municipal
GENERACIÓ D'UN "OBSERVATORI LOCAL" DELS PREUS AGRÍCOLES
  • .

ESTAT

Pendent Preparació En marxa

Observatori local de preus agrícoles

L’Observatori local de preus agrícoles és una iniciativa que pretén fer una diagnosi de com es comporten els preus de les fruites i verdures en els diferents canals de distribució i en els diferents sistemes de producció agrícola en l’àmbit del municipi de València.

Quan més informació obtenim del comportament d’estos preus, major capacitat d’establir estratègies tindrem per a reconduir el nostre sistema alimentari cap a un model més sostenible, saludable,  just i solidari com és l’agroecologia o els models alimentaris més locals. Al mateix temps, poder analitzar com es comporten els diferents canals de comercialització ajuda a dignificar l’ofici agrícola i a sensibilitzar a la ciutadania sobre esta necessitat de canvi.

Com funciona l’Observatori local de preus agrícoles?

Des de l’Observatori es comparen els preus en origen amb els preus de venda al públic en tres tipus de canals de distribució: la producció convencional en supermercats, la producció ecològica en canals curts de distribució (aquells que tenen un intermediari com a màxim) i la distribució ecològica en supermercats i grans superfícies. D’esta comparativa s’extrauen conclusions per a posar en marxa estratègies que afavorixquen tant  a qui produix com a qui consumix.

La Regidoria d’Agricultura Horta i Pobles de l’Ajuntament de València ha encarregat este projecte a la Coordinadora d’Agricultors i Ramaders de la Comunitat Valenciana COAGCV.  Esta organització professional agrària edita a escala estatal l’índex de preus en origen i destí dels aliments (IPOD) des de 2008 i tenen una xarxa de col·laboració ja creada que els permet tindre un accés més fàcil, tant als preus de qui produix com als de punt de venda, bé siga en mercats camperols o en grans superfícies. Per a estes últimes dades es recolzen en ADICAE i la Unió de Consumidors.

Des d’estiu del 2017 s’està recavant informació de preus i ara estan preparant les conclusions d’esta primera etapa per a presentar-les a inicis de 2018.

Algunes conclusions

Entre les primeres conclusions d’este estudi destaca que els preus de fruites i verdures cultivades de manera agroindustrialitzada o amb agroquímics que es venen a supermercats i grans superfícies, solen ser equivalents i en molts casos més cars, que els productes ecològics venuts en un canal curt (mercats camperols, tires de comptar, venda en la pròpia finca, venda en caixes o per internet). També es pot extraure d’esta observació que hi ha molta més varietat de productes en els canals curts que en les grans superfícies i que els productes de temporada en moltes ocasions són més barats que els dels supermercats, pel que també és una manera de fomentar el consum de proximitat i de temporada.

Divulgar este tipus de realitats, el que permet és que consumidors i consumidores prenguen consciència que hi ha models de producció i comercialització més sustentables en els que el preu que se li paga  a qui cultiva les nostres fruites i verdures és molt més just, un aspecte que s’afegix al de la diferència en la qualitat del producte que finalment es pot triar.