Línies d’actuació

2. Afavorir la governança del Sistema Alimentari Municipal
ELABORACIÓ D'UNA DIAGNOSI DEL SISTEMA ALIMENTARI MUNICIPAL.
  • .

ESTAT

Pendent Preparació En marxa