Línies d’actuació

2. Afavorir la governança del Sistema Alimentari Municipal
GENERACIÓ DE PROCESSOS DE DINAMITZACIÓ AGROECOLÒGICA LOCAL ALS TERRITORIS MUNICIPALS

ESTAT

Pendent Preparació En marxa