Línies d’actuació

2. Afavorir la governança del Sistema Alimentari Municipal
ESTABLIMENT D'UN PLA D'AVALUACIÓ I SEGUIMENT I SISTEMA D'INDICADORS D'ESTE PLA.
  • .

ESTAT

Pendent Preparació En marxa