Línies d’actuació

2. Afavorir la governança del Sistema Alimentari Municipal
CONSTITUCIÓ D’UN CONSELL ALIMENTARI MUNICIPAL.
  • Treball conjunt amb VSF, CERAI i Ana Moragues per a la diagnosi del sistema alimentari municipal i la posada en marxa d’un CALM.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa

Projecte a futur: Xarxa de ciutats al voltant de la carta de Milà.

Consell Alimentari Municipal

Des de l’Ajuntament de València s’ha impulsat la creació del primer Consell Alimentari Municipal de tota Espanya. És una comissió que integra a representants de l’administració local (regidories implicades), organitzacions de consumidors, sindicats agraris, organitzacions no governamentals i empreses de distribució. La seua funció és definir les polítiques alimentaries de la ciutat, polítiques que busquen potenciar una alimentació saludable, sostenible i respectuosa amb el medi.

En l’actualitat hi ha més de 263 consells alimentaris als Estats Units i al Canadà, 44 ciutats al Regne Unit han establit este tipus d’aliances alimentàries i més de 100 ciutats han signat el Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà, entre les quals es troben València, Barcelona, Bilbao, Madrid, Màlaga, Saragossa i Villanueva de la Cañada, on es recomana la creació d’estos consells alimentaris.

El Consell Alimentari Municipal (CALM) pretén canviar els hàbits de la ciutadania perquè només canviant les actituds de consum i els hàbits alimentaris podrem arribar a l’objectiu de viure en una societat més sana i sostenible.

Des de juliol de 2016 s’està treballant en este procés participatiu què ve acompanyat d’un procés d’identificació i localització d’agents i de diagnòstic sobre el sistema alimentari de València, dut a terme per CERAI i VSF- Justícia Alimentària amb el suport de l’Ajuntament de València.

Objectius d’un Consell Alimentari

El primer objectiu del Consell Alimentari Municipal serà configurar l’estratègia alimentaria de la ciutat. Però més enllà d’este punt d’inici, els objectius d’un consell alimentari són:

  • – Establir connexions entre els diferents sectors implicats en el sistema alimentari, així com entre la dimensió social, econòmica i mediambiental del desenvolupament sostenible, incloent aspectes d’igualtat i justícia social amb  la finalitat de garantir la seguretat alimentària (o el dret a l’alimentació).
  • – Identificar i proposar solucions innovadores per a millorar el sistema alimentari local o regional promovent el desenvolupament de l’economia local i creant sistemes alimentaris mediambientalment sostenibles i justos.
  • – Revisar la regulació i legislació que afecta el sistema alimentari.
  • – Fer recomanacions a les institucions i administracions públiques.
  • – Recollir sintetitzar i compartir informació sobre el sistema alimentari local/regional.

Estos objectius es duen a terme amb accions com: oferir productes de proximitat en mercats municipals, crear menús amb productes de l’Horta en els centres escolars, reduir el consum de greix amb campanyes, suggerir i incentivar a distribuïdors xicotets, mitjans i grans l’ús de productes valencians, promocionar els canals curts de comercialització…

D’esta manera l’Ajuntament de València pretén reduir les deixalles d’aliments, preservar la biodiversitat i, al mateix temps que mitigar i adaptar-se als efectes del canvi climàtic. Aquest organisme consultiu col·laborarà amb el sector privat en un nou model alimentari que posarà especial atenció en la protecció de l’Horta de València.

Es recomana que els consells alimentaris desenvolupen una visió pròpia de com voldrien que fóra el sistema alimentari de la seua ciutat. A València això inclou, per exemple, pensar com seria la relació entre l’Horta i la ciutat, quin tipus de mercats i barris volem o com integrar la nostra cultura alimentària en les escoles o llocs de treball.