Línies d’actuació

2. Afavorir la governança del Sistema Alimentari Municipal
SUPORT I ASSESSORAMENT A PROCESSOS DE GESTIÓ COL·LECTIVA D'HORTS, JARDINS ALIMENTARIS O ALTRES INICIATIVES DE GESTIÓ VEÏNAL DE TERRENYS PRODUCTIUS.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa