Línies d’actuació

2. Afavorir la governança del Sistema Alimentari Municipal
TREBALL EN XARXA: .Accés a les línies de promoció i defensa de l'agricultura periurbana en l'àmbit europeu.
  • Establiment d’un pla de Comunicació i Participació amb els diferents agents del sector i la resta de d’administracions amb competències.
  • Establiment d’un pla d’Avaluació i Seguiment i un Sistema d’Indicadors.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa