Línies d’actuació

2. Afavorir la governança del Sistema Alimentari Municipal
TREBALL EN XARXA: Generar xarxa, per l'intercanvi d'experiències, amb altres ciutats europees amb una agricultura periurbana de característiques similars.
  • Establiment d’un pla de Comunicació i Participació amb els diferents agents del sector i la resta de d’administracions amb competències.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa

Xarxa de ciutats per l’agroecologia

La política alimentària es relativament recent a l’estat Espanyol, per tant es fa necessari compartir experiències i coneixements sobre este tema tan important entre diferents ciutats, per tal de crear una xarxa que generes sinèrgies.

Des d’este punt de vista va nàixer la iniciativa de crear la xarxa de ciutats per l’agroecologia, un projecte que es va iniciar des de l’Ajuntament de Saragossa i que pretén crear una xarxa d’intercanvi tant presencial como virtual d’experiències, coneiximents, dades, informacions i projectes al voltant dels sistemes agroalimentaris locals de ciutats espanyoles.

Esta xarxa respon a les necessitats de coneiximent relacionades amb temes específics: protecció del sòl agrari; incorporació de joves a l’ofici agrícola, xarxes logístiques per als circuits curts de comercialització; conservació d’aigua, sòl i matèria orgànica; accés a l’alimentació sana i de qualitat per a famílies de baix ingressos; governança alimentària, etc.

Des d’un punt de partida en el que participaven Saragossa, València i Gran Canària, en  estos moments ja hi ha 19 ciutats espanyoles que formen part d’esta xarxa i que representen a 9,5 milions d’habitants.

La xarxa es construix sobre diversos condicionants de partida:

– La carència d’una dinàmica de treball prèvia entre les ciutats espanyoles amb polítiques alimentàries sostenibles.

-La carència de mecanismes de relació entre els governs municipals i la societat civil.
-La carència de pressupost i de personal tècnic especialitzat i específic per a les qüestions relacionades amb les polítiques alimentàries ciutadanes en cadascun dels ajuntaments, tot i la voluntat política.
Amb el treball en xarxa es pretén obrir un espai en l’agenda política per a la política alimentària per la importància que té per a la salut, l’educació, el medi ambient i el futur de la població. No se li pot donar l’esquena a la política alimentària en un món en el que fa cinc anys hi havia 1,5 milions de persones amb sobrepès  i on hui ja en són 2 milions.

La xarxa de ciutats per la AE està promoguda per l’Ajuntament de Saragossa, aliat amb la Fundació Entretantos i les activitats estan cofinanciades per la Fundació Daniel i Nina Carasso.

La principal reunió constituent es va celebrar a València el passat setembre on assistiren representats de Barcelona, Carcaboso, Còrdova, El Prat de Llobregat, Granollers, Fuenlabrada, Gran Canària, Lleida, Madrid, Manresa, Navàs, Oviedo,  Palma de Mallorca, Pamplona, Rivas- Vaciamadrid, València, Valladolid i Saragossa.

La Xarxa de Ciutats per l’Agroecologia encara està en fase de constitució però prompte es convertirà en una xarxa de ciutats cada volta més interessades en el potencial de les polítiques alimentàries com a base d’una societat més saludable, justa i solidària.

www.ciudadesagroecologicas.eu