Línies d’actuació

1. Afavorir el Relleu Generacional
CAMPANYES ADREÇADES AL CONSUM PER A LA DIFUSIÓ DE LA FUNCIÓ SOCIAL, ECONÒMICA I AMBIENTAL DE L'AGRICULTURA.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa