Línies d’actuació

1. Afavorir el Relleu Generacional
INCUBADORA D'EMPRESES AGRÍCOLES
AGRO -LAB
  • Suport de noves iniciatives i cambi de model.
  • Elaboració de proposta i posada en marxa. Departament d’Economia, Sociologia i Política agrària (UPV).
  • Selecció de 2 projectes per a posar en marxa la incubadora en forma de prova pilot.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa

Projecció a futur: Ampliar l’experiència

Agro -Lab és un instrument que posa en contacte a persones que tenen terres en desús amb aquelles que volen dedicar-se a l’activitat agrícola i no poden accedir a la terra.

Un dels principals objectius del banc de terres és posar solució a l’abandó de les terres, per a crear un impacte positiu tant en l’àmbit mediambiental com en l’econòmic i social. L’estat d’abandó de les terres a més de contribuir a la pèrdua de superfície agrícola útil, genera un impacte negatiu en el medi ambient a l’incrementar el risc d’incendi, augmentar la proliferació de plagues i generar un major risc de degradació ambiental i paisatgística.És un instrument que posa en contacte a persones que tenen terres en desús amb aquelles que volen dedicar-se a l’activitat agrícola i no poden accedir a la terra.

Visionar vídeo