Línies d’actuació

1. Afavorir el Relleu Generacional
CREACIÓ D’UN BANC DE TERRES MUNICIPAL
  • Ordenança municipal.
  • Xarxa de Terres: Llei d’Infraestructures Agràries.
  • Coordinació amb la Diputació de València.
  • Inventari de terres de cultiu abandonades.
  • Redacció de l'ordenança municipal que institueix i reglamenta el Banc de Terres municipal.

ESTAT

Pendent Preparació En marxa

Projecció a futur: Integració en un banc de terres comarcal. 

És un instrument que posa en contacte a persones que tenen terres en desús amb aquelles que volen dedicar-se a l’activitat agrícola i no poden accedir a la terra.

Un dels principals objectius del banc de terres és posar solució a l’abandó de les terres, per a crear un impacte positiu tant en l’àmbit mediambiental com en l’econòmic i social. L’estat d’abandó de les terres a més de contribuir a la pèrdua de
superfície agrícola útil, genera un impacte negatiu en el medi ambient a l’incrementar el risc d’incendi, augmentar la proliferació de plagues i generar un major risc de degradació ambiental i paisatgística.