28 Mai 2019
28 Mai 2019

Sr. Alejandro Ramón Álvarez 

👥 Horari d’atenció: dilluns, dimecres i divendres, de 15:00 a 21:00 hores; dimarts, dimecres i dijous, de 9:00 a 14:00 hores.
✍ Oficina de Registre: dimarts de 09:00 a 14:00 hores.

Saluda de l’Alcalde del Castellar – l’Oliveral

Amics i amigues,

Des d’aquesta pàgina institucional volguera saludar a tots els veïns i veïnes de Castellar-L’Oliveral i fer-ho extensiu a totes les persones que d’alguna manera formen part del nostre poble.

Som un poble en caràcter propi, on la gent jove ha vist la possibilitat de viure en un entorn amable on tindre xiquets i formar un nucli familiar i on la gent major viu de forma tranquil·la en un entorn agradable prop de la ciutat.

Històricament hem sigut un poble que ha viscut orgullosament de la terra, per la qual seguim lluitant perquè siga present i futur.

Si encara no coneixes el nostre poble, et convidem a vindre a veure l’arquitectura modernista, les postes de sol en un entorn com és l’horta, les nostres festes, la nostra cultura i la nostra gastronomia. També podeu conéixer part de la nostra història en una de les rutes a peu o en bici pel poble, l’horta i la marjal.

Convidats esteu a viure el nostre poble.

Alejandro Ramon Àlvarez,
Alcalde del Castellar – l’Oliveral

Història del Castellar – l’Oliveral

El nucli de Castellar va tenir probablement origen en la alqueria andalusina denominada Castelló de l’Albufera i que Jaume I va donar entre el 28 i el 29 de març de 1238 a 72 pobladors, després de dividir-la en tres seccions segons l’amarre de diversos vaixells: Vaixell de Na Palafrugell, Vaixell de Petrixól i Vaixell d’En Cap de Ferre. No obstant açò, els pobladors no van acudir en el termini previst, i el 20 de maig del mateix any el rei la va donar a Ramón Gaucelm. Aquest tampoc va acudir i Jaume I, pel que sembla interessat a repoblar aquestes terres, va traslladar la donació el 6 de maig de 1240 a Martí Pereç d’Asqueta, Sanç de Poreyla, Jordá de Tudela, Joan Martíneç de Navalles, Enyego Eiximén i a tots els navarrescos que pogueren poblar-los. Tampoc aquesta donació es va adjudicar i finalment, l’1 de setembre del mateix any es va donar a Guillem Gerrel, Raboaut Oltorasch, Bernat Vives, Ferran Robert, Bernat Mercer, Berenguer Va mastegar, Doménec d’Aïnsa, Ramón i Guillem Serrador, Bertran i Pere Dauder i Cresques de Bellcaire, el castell i la vila de Castelló de l’Albufera, íntegra, amb tot.

Fins a finals del segle XVIII el poblament de la zona va ser dispers i de poca importància, compost per barraques, cases de cultiu i unes poques alqueries. Llavors, i entorn d’una xicoteta ermita, va sorgir el nucli de l’actual Castellar. A principis del segle XIX, amb la finalitat dels senyorius, va passar a dependre de Ruzafa i va conèixer un gran augment demogràfic. En 1869 ja comptava amb nombrosos establiments comercials i s’havia acabat de construir l’església, les obres de la qual havien començat en 1862. Aleshores, alguna cosa al sud, va aparèixer un xicotet caseriu sobre una elevació plantada d’oliveres, que va prendre el nom de Oliveral (olivar en valencià). A partir de la dècada de 1960 el casc urbà va augmentar ràpidament amb pomes longitudinals compactes i tots dos nuclis es van fusionar, encara que en l’actualitat encara hi ha àrees no consolidades i el conjunt ofereix una imatge poc ordenada.

Castellar-Oliveral en 1883.

📅 Calendari de festes:

  • De l’1 al 15 de septembre.

🔗Enllaços d’interès: