17 març 2021
17 març 2021

Línies d’actuació

1. Afavorir el Relleu Generacional

Programa 1.1: Suport a les noves iniciatives i al canvi d'orientació de les existents per a fer-les més viables i responsables

Programa 1.2: Dignificació de la professió agrícola

Línies d’actuació

1. Afavorir el Relleu Generacional

Programa 1.1: Suport a les noves iniciatives i al canvi d'orientació de les existents per a fer-les més viables i responsables

Programa 1.2: Dignificació de la professió agrícola