29 Mai 2019
29 Mai 2019

Línies d’actuació

4. Promoció de l’Activitat Agrària Responsable

Programa 4.1: Promoció de l’activitat agroalimentària mediambientalment responsable

Programa 4.2: Promoció de l’activitat agroalimentària inclusiva i responsable socialment

Programa 4.3: Gestió pública responsable de la compra i consum d'aliments (Prioritari)