16 març 2021
16 març 2021

Línies d’actuació

3. Millora de la Rendibilitat

Programa 3.1: Diversificació de la producció i dels mercats

Programa 3.3: Foment dels canals curts de comercialització

Línies d’actuació

3. Millora de la Rendibilitat

Programa 3.1: Diversificació de la producció i dels mercats

Programa 3.2: Visibilització de les característiques de qualitat de la producció

Programa 3.3: Foment dels canals curts de comercialització

Programa 3.4: Suport a la transformació xicoteta